Denetim

Tarafsız üçüncü kişilerin, duygudan uzak gözlemi ve bunu raporlamasıdır.
Hastanede tahlil yaptırmak gibidir. Sonunda bir rapor çıkar ve siz iyi olup olmadığınızı açıkça görürüsünüz. Derinliğini sizin karar verebileceğiniz denetim uygulaması, teşhisin isabetli olmasında çok büyük bir payı vardır. Denetleme geçirecek işletmelerin ilk tepkileri "mış gibi" yapmak şeklindedir. Hatta denetleme öncesinde, sizi denetelemeye gerek olmadığna dahi inandırmaya çalışacak kadar kendinden emin görünür.
Ama gerçek öyle değildir.

Her konu denetlenebilir.

Yönetim, delegasyon, uygunluk denetimi, iş akışı, süreçler, iç kontroller, şikayetler, uçtan uca müşteri yolculuğu, üretim verimliliği, raporlama, ölçme sistemleri, kalite yönetimi, proje yönetimi, dashboard uygulamaları. Denetim, yanlışlıklar veya hatalar içermeyen kesin ve doğru olmalıdır.
Denetçi,Neye bakacağını öğrenir ve ona bakar.
Gördüğü şeyin kanıtlarını alır.
Nesnel bir yaklaşımla raporlar.
Görüş oluşturur.
Denetim sonucunda; eko sistem içindeki herkesin memnuniyeti için dokunulması gereken noktalar açıkça görünür. Teşhis tamam. Artık tedaviye geçme zamanı. Doktor ilaç yazmalı. Ama hangi ilacı? Bu ise danışmanlık konusu.

Denetleme Konularımız

1Performans denetimi
Hep kuruluşun kendi vizyonu doğrultusunda belirlediği misyon ve hedefleri vardır. Bu misyon ve hedeflerine ulaşmakta kullandıkları sistemler, yapılar, uygulamaların performansı takip edilmelidir. Bir operasyonun, bir kampanyanın, bir sistemin, bir programın, doğru çalıştırılması ya da uygulanması ile ilgili tespitin kanıtları ile raporlanmasıdır. Tespitler, uygulama ya da sistemlerin devamlılığı ile ilgili kılavuz olacaktır.
2Kalite denetimleri.
İşletmelerde sürekli iyileştirme her zaman uygulanması gereken bir kavramdır. İşletmelerde tüm aktivitelerin aynı kalitede olması kolay değildir. Öyle olsa bile günün birinde rakipleriniz daha iyisini yaparlar ve o sizin çok övündüğünüz ürününüz ya da hizmetiniz, başlıca sorununuz haline gelebilir. Ayrıca standartlar da değişebilir. Buna göre sorunlu uygulamaların ortadan kaldırılmasıyla ilgili teşhis kanıtları sağlamak için kalite denetimleri gereklidir. Bunlar bir kurumda sürekli iyileştirme sağlamak için uygulamalı bir yönetim aracıdır.
Gerçek kanıtların ortaya konulması yoluyla, standartlara uygunluğun doğrulanması için kalite denetimleri yapılır. Kalite denetimi sürekli iyileştirmeye hizmet etmelidir.
3Süreç Denetimi
İç ya da dış süreçlere bağlı, şirketin kendisinin sorumlu olduğu alanlarda verimlikik tespiti ya da olası sorunların tespiti için yapılan bir denetlemedir. Akışın kolay, anlaşışır ve akıcı olması için kaldırılması gereken engeller, hızladırmak için alınması gereken tedbirler, düzenlemeler açıkça belirtilir. En basit ve tamamen kusursuz çalışan sistemler, en küçük bir eğitime bile gerek duymadan kullanıcıların akışı kendiliklerinden sürdürebildikleri sistemlerdir. Fazla karmaşık sistemlerde verimlikik dalgalı seyretmeye mahkumdur. Basitlik ana hedef olmalıdır.
4Gizli Müşteri Denetimi
Hep kuruluş kendi standartları oluşturmuş olmalıdır. Bu tandartlardan sapmaları tespitin bir yolu da gizli müşterş uygulamasıdır. Genellikle bayilik veren kurumların tercih ettiği bu uygulama, bir kez ya da programlı olarak yılın belli aylarında yapılabilir. Periyodik uygulamalar, gelişmenin takibi açısından tavsiye edilir.
5Aksiyon Planı Denetimi
Denetim yaptıran kurum, çıkan sonuçlara bağlı olarak, eksiklerin giderilmesi, düzenlemelerin organize edilmesi için yetkili kişilere sorumluluk veren aksiyon planı yazması gerekir. Bu palda, önceki durum, yapılacak iş, kimin yapacağı, ne zaman yapacağı, son gelinen durum, kime bildireceği açıkça görülmelidir. Bu plan da ayrı bir denetim konusu olabilir.
HEMEN ARAYIN !